top of page

Kristin Oldenburg

Legitimerad psykoterapeut KBT och schematerapi
Parterapeut och auktoriserad familjerådgivare
med sexologisk kompetens

 

Tjänster

TJÄNSTER

Psykoterapi KBT

Stödsamtal och coaching

Parterapi och familjerådgivning

Sexologisk rådgivning

Om

OM MIG

Kristins psykoterapi och rådgivning AB är ett företag som ägs och drivs av mig : Kristin Oldenburg, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, parterapeut och auktoriserad

familjerådgivare med vidareutbildning i sexologi.

 

Jag har lång erfarenhet av samtalsterapi i olika konstellationer och har mött de flesta typer av psykologisk och psykiatrisk problematik hos människor i varierande åldrar sedan början av 2000-talet.

 

Ni kan få hjälp med livskriser, negativa livsmönster, låg självkänsla, stressproblematik, sexuell problematik och relationsproblem av olika slag men även när det gäller djupare psykiatrisk problematik.

 

Jag har arbetat många år inom den psykiatriska öppenvården. Har även lång erfarenhet av familjebehandling. De senaste åren har jag arbetat med familjerådgivning med tusentals par och familjer med olika typer av relationsproblematik.

 

  • Psykoterapi (KBT med schemainriktning)

  • Stödsamtal och coaching

  • Parterapi och familjerådgivning

  • Sexologisk rådgivning

UTBILDNINGAR I URVAL

 

Parterapi EFT (Emotionellt fokuserad terapi), Stockholms EFTcenter 

Period: 2023

Parterapi IBCT, 

Alex Pimenta och Sally Marshall, Göteborg

Period:2022

Klinisk sexologi, Marie Cederschiöld högskola

Period: Aug-okt 2022

 

Psykoterapeutprogrammet , Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi,

Period: 2019-2021

Sexualmedicin, Karolinska institutet,

Period: 2019

Sexologi:Malmö universitet

Period:2016

Karolinska institutet:

KBT

Period: 2015

Familj- och seminariehandledarutbildning,Family lab.

Period:2014-2105

Återfallspreventionsledare, Högskolan Dalarna

Period: 2015

Psykoterapiutbildning för yrkesverksamma, Kognitiv beteendeterapi med inriktning ungdomar, 60 hp.

Linköpings universitet

Period: 2012-01-24 – 2014-12-20

Gruppledarutbildning i ACT: Att hantera stress och främja hälsa

FORUM: Forskningscentrum för psykosocial hälsa, Maria ungdom och Karolinska institutet

2012

Programmet för psykisk ohälsa med inriktning särskilt komplicerad problematik, Mittuniversitetet

Period: 2009-08 – 2011-06

Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) Umeå universitet
Period: 2007- 08 – 2009-06

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt och går i handledning.

Medlem i SfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier), BTF (Beteendeterapeutiska föreningen), FFST (Föreningen för familje- och systemorienterad terapi), KFR (Föreningen för Sveriges kommunala familjerådgivare) samt Svensk förening för sexologi.

Samarbetspartners:

https://bokapsykolog.se/

https://www.bokadirekt.se/

https://terapeutonline.se/

IMG_4398.HEIC
Man Walking i Fields
Man Walking i Fields

VAD ÄR KBT

KBT är en terapiform där vikten ligger på samspelet mellan individen och dess omgivning. Med hjälp av formulär och skalor kartläggs tankar och beteenden. Med beteenden menas inom KBT olika kroppsliga reaktioner, handlingar, tolkningar och uppfattningar om händelser och situationer i omgivningen och vardagen. Terapeuten och klienten arbetar tillsammans och följer en gemensamt uppsatt arbetsplan för att få struktur på samtalet. Hemuppgifter ges till klienten att arbeta med mellan sessionerna.

Schematerapi, är en form av KBT som används vid djupare mer långdragen och komplex problematik. I denna terapiform läggs större vikt vid barndomserfarenheter och terapialliansen.

Kontakt

Min info och besöksadress

 

Krukmakargatan 73, mittemot Stimhuset intill Hornsgatan,Stockholm 

 

Markvardsgatan 5, Stockholm


 


terapimedkristin@gmail.com
Tel: 073-667 47 88

Kontakta mig

Tack för förfrågan, återkommer inom kort!

bottom of page