top of page
Natural Hot Springs

Psykoterapi (KBT)

Genom psykoterapi kan du få hjälp att uppnå ångestlättnad, att bryta destruktiva mönster och genom det få större möjlighet att hantera svårigheter och motgångar.
 
Du kan få hjälp med att förstå hur dina tidigare erfarenheter påverkar hur du reagerar idag. Efter dina behov väljer du mellan kortare stödsamtal eller en längre tids terapi. 
bottom of page