top of page

Stödsamtal och coachingLivet erbjuder oss alla svårigheter och motgångar. Ofta tar vi oss igenom det svåra på egen hand eller med hjälp av anhöriga och vänner, men ibland kan vi behöva lite extra stöd och råd av någon professionell och utomstående.

Problemet har dock kanske inte sådan intensitet att en full terapeutisk behandling känns aktuell. Kortare stödinsatser i form av ett eller några konsulterande eller coachande samtal när ett livsproblem uppstått kan då erbjudas.
roman-kraft-0EVKn3-5JSU-unsplash.jpg
bottom of page